Jednym z priorytetów firmy jest dbałość o otaczające nas środowisko naturalne.

Ochrona środowiska naturalnego to jeden z priorytetów firmy. Specyfika zakładu wymaga, aby działania mające na celu redukcję emisji szkodliwych związków do atmosfery, wycieków do wód lub gruntu, były brane pod uwagę na każdym etapie realizacji usług. Działania te dodatkowo regulują przepisy prawa nakładające wymagające normy w tym zakresie. Poszanowanie środowiska naturalnego realizowane jest już na etapie projektowania instalacji, ich wdrożenia, eksploatacji i ewaluacji. Wszelkie normy i procedury weryfikowane są nie tylko pod kątem biznesowym, ale i potencjalnego wpływu na środowisko.

"Nasza siła to doświadczenie osób z wieloletnim stażem pracy w branży paliwowej. Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości usług związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw płynnych. Cel ten realizowany jest z jednoczesnym zorientowaniem na środowisko naturalne oraz odpowiedzialność społeczną."

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z nami:

tel: +48 22 628 33 59
mail: biuro@olpc.com

Operator Logistyczny Paliw Ciekłych Sp. z o.o. S.K.A.

Adres: ul. Podleśna 7a 05-220 Zielonka
NIP 9581664366
REGON 221989853