Nasze laboratoria dają możliwość wykonywania analiz paliw i biopaliw płynnych oraz biokomponentów, badań na stanowiskach pracy oraz badań z zakresu ochrony środowiska. Pozwalają również na wykonywanie systematycznej kontroli jakości magazynowanych produktów, na każdym etapie składowania w naszych bazach paliw. Wszystkie te usługi wykonywane są zgodnie z normami prawnymi i wymaganiami europejskimi. Nasze laboratoria to nowoczesna aparatura oraz odpowiednio wyszkolona i wyspecjalizowana kadra.

Oferujemy:

  • pobieranie próbek paliw, biopaliw i biokomponentów oraz wykonywanie na nich zleconych przez klienta badań
  • prowadzenie monitoringu jakości paliw na stacjach,
  • badania arbitrażowe,
  • interpretację wyników badań,
  • doradztwo w zakresie jakości paliw,
  • systematyczną kontrolę jakości magazynowanych produktów,
  • indywidualne projekty badawcze zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez naszych klientów.

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z nami:

tel: +48 22 628 33 59
mail: biuro@olpc.com

Operator Logistyczny Paliw Ciekłych Sp. z o.o. S.K.A.

Adres: ul. Podleśna 7a 05-220 Zielonka
NIP 9581664366
REGON 221989853