Jakość powierzonego paliwa zostaje zachowana, dzięki nowoczesnym instalacjom ciągłemu monitoringowi oraz specjalistycznej opiece.

Nasze punkty magazynowe dostosowane do są długoterminowego magazynowania paliw płynnych oraz wyposażone są w nowoczesne instalacje. Wykwalifikowana kadra zapewnia najwyższą jakość przechowywania i transportu, z jednoczesnym zachowaniem wysokich norm bezpieczeństwa. Na bieżąco monitorujemy powierzone paliwa pod kątem cech fizykochemicznych oraz realizujemy zlecenia komponentowania.

"Zobowiązania kontraktowe oraz satysfakcja klientów są dla nas najważniejsze. Przy realizacji projektów bierzemy pod uwagę wszelkie aspekty uregulowań prawnych tak aby działać w zgodzie z przepisami. Cały czas dążymy do polepszania jakości naszych usług poprzez wykorzystanie ciągle wzrastającego doświadczenia w branży."

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z nami:

tel: +48 22 628 33 59
mail: biuro@olpc.com

Operator Logistyczny Paliw Ciekłych Sp. z o.o. S.K.A.

Adres: ul. Podleśna 7a 05-220 Zielonka
NIP 9581664366
REGON 221989853