Usługowe nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych.

Nasz skład podatkowy wykonuje usługi nabycia wewnątrzwspólnotowego (w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowego) wyrobów akcyzowych energetycznych. Jeśli chcą Państwo nabyć towary akcyzowe energetyczne z Państw członkowskich UE, a nie posiadają Państwo statusu zarejestrowanego odbiorcy bądź składu podatkowego i chcą Państwo uniknąć szeregu formalności oraz wymagań, nasz skład podatkowy DOKONA WSZELKICH FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WPROWADZENIEM WYROBÓW AKCYZOWYCH NA TERYTOTIUM RP, a następnie wyda je właścicielowi.

Jeżeli nabywane wyroby akcyzowe bądź czynności związane z tymi wyrobami powodują powstanie zobowiązania podatkowego to nasz skład podatkowy bierze na siebie odpowiedzialność za obliczenie i odprowadzenie należności podatkowych do skarbu państwa w odpowiedniej wysokości.

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z nami:

tel: +48 22 628 33 59
mail: biuro@olpc.com

Operator Logistyczny Paliw Ciekłych Sp. z o.o. S.K.A.

Adres: ul. Podleśna 7a 05-220 Zielonka
NIP 9581664366
REGON 221989853