Nad bezpieczeństwem Baz Paliw czuwają nowoczesne systemy przeciwpożarowe oraz ochrony środowiska.

Nasza oferta obejmuje:

  • - załadunek i rozładunek paliw z transportu kolejowego i samochodowego
  • - krótkookresowe magazynowanie
  • - komponentowanie i uszlachetnianie składowanego paliwa

Nad powierzonym towarem czuwa wyspecjalizowana kadra laboratoryjna wykorzystująca nowoczesną technologię monitoringu i kontroli parametrów fizykochemicznych.

"Ciągły monitoring powierzonego nam paliwa pozwala na pełną kontrolę jakości przechowywanego produktu, oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu rozpoznania, analizy i usunięcia potencjalnych słabych punktów, niedociągnięć czy odstępstw."

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z nami:

tel: +48 22 628 33 59
mail: biuro@olpc.com

Operator Logistyczny Paliw Ciekłych Sp. z o.o. S.K.A.

Adres: ul. Podleśna 7a 05-220 Zielonka
NIP 9581664366
REGON 221989853